ZUS: 966 firm otrzyma miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa pracy

_IMG_""

W tym roku prawie 5,2 tys. przedsiębiorców złożyło do ZUS-u wnioski o dofinansowanie do projektów, które poprawią warunki pracy. Do uzyskania dopłaty zakwalifikowało się 966 płatników składek.
W województwie kujawsko-pomorskim finansowe wsparcie otrzyma 48 firm.

Znamy już wyniki tegorocznego konkursu na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Pozytywną i formalną ocenę merytoryczną uzyskało 2,7 tys. przedsiębiorców.

Spośród nich do otrzymania dotacji zakwalifikowało się 966 płatników składek, w tym
48 z województwa kujawsko-pomorskiego. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła niemal
100 mln zł, w regionie 6,3 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. O dofinansowanie ubiegało się niemal 5,2 tys. płatników składek, w tym 283 z województwa kujawsko-pomorskiego. Eksperci Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy wybrali najbardziej obiecujące projekty,
które poprawią warunki pracy.
Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS (
https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301).

Na liście rankingowej z informacją „zakwalifikowany” znajdują się również firmy z województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród płatników z naszego regionu, którzy otrzymali pozytywną ocenę projektu, znalazł się między innymi Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego, Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o., czy Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” Spółka Akcyjna.

Na konkurs przeznaczono łącznie 100 mln zł. Płatnik składek może otrzymać z ZUS-u nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim