Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska

Na podstawie zawartej umowy na lata 2021-2023 przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska” w 2023 roku usunięto 171,01 Mg azbestu z 61 nieruchomości. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 107 468,40 zł.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w przedsięwzięciu w roku 2024. Więcej informacji w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

Obowiązek-informacyjny pobierz