BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Izbica Kujawska, dn. 2020-02-25

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

L.P.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Ulica

Nr domu

Nr lok.

Miejscowość

Kod

Poczta

NIP

REGON

1

10

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 19 19 Chodecz 87-860 Chodecz 888-000-66-24 360482075

2

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Komunalna 4 Włocławek 87-800 Włocławek 888-020-59-21 910041776

3

3

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Łąkoszyńska 127 Kutno 99-300 Kutno 775-000-05-16 610281538

4

4

Z.G.K GRONEKO Spółka z o.o. Mikorzyn 19 Mikorzyn 87-732 Lubanie 8882863798 340049773

5

6

Usługi Komunalne Józef Rosołowski Bp. Jana Lubrańskiego 15 Lubraniec 87-890 Lubraniec 888-118-25-18 910956470

6

7

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo Baruchowo 54 Baruchowo 87-821 Baruchowo 888-000-78-36 340408491

7

8

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Rzemieślnicza 21 Kleczew 62-540 Kleczew 665-296-32-71 301634884