Szanowni Państwo,

zgodnie z §2 ust. 2 pkt 6 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

 

Nazwa Gminy liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] kwota

wypłaconych

dotacji

[zł]

Izbica Kujawska (gmina miejsko-wiejska) 219 200 109         2 511 833,27

 

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Izbica Kujawska informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 138 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 58 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 881 345 zł

 

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Punkt mieści się w siedzibie urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 w pokoju nr 17 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30. Wizyta możliwa po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 54 286 50 09.

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dla nieruchomości, na którą będzie składany wniosek o dotację, winien być uregulowany stan prawny.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowanie:

  • zakupu i montażu źródła ciepła spełniającego wymogi programu
  • wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • docieplenia przegród budowlanych
  • zakupu i montażu stolarki drzwiowej i okiennej
  • dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Szczegółowe informacje dotyczące programu zamieszczone są na poniższych stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl

https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja