Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska – Świętosławice – etap I

W dniu 3 listopada br miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska – Świętosławice – etap I. Wykonawcą zadania była firma Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej Wsi. Koszt zadania 498 082,39 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 398465,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania na starej, popękanej drodze asfaltowej ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wyremontowano też mijanki i pobocza. Długość wyremontowanego odcinka ok. 1.2 km. Wprowadzona został również nowa organizacja ruchu, w tym przejście dla pieszych ze stosownym oświetleniem lampami hybrydowymi.

 

Trwają prace związane z realizację inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek-Szczkowo. Wykonawcą inwestycji jest firma Z. P. H. U. ZBYCH-TRANS Zbigniew Bilski z Lubstowa. Planowany termin zakończenia zadania to 17 sierpień 2023 r. Wartość inwestycji 4 797 651,91 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 999 216,00 zł.

 

W ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej” zmodernizowano plac zabaw dla dzieci.  Dofinansowanie pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 91.909,00 zł. Wartość inwestycji 144.444,04 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.

 

 

W Izbicy Kujawskiej powstał nowy plac zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Na „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Izbicy Kujawskiej” Gmina Izbica Kujawska otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 236 tys.

 

 

 

 

„Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi”.

Koszt inwestycji wyniósł 252 694,67 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200 000,00zł.

W ramach inwestycji zostało wykonane wyniesione przejście dla pieszych oraz nowa nawierzchnia drogi i chodnik z kostki brukowej.

 

 

 

 

 

 

W miejscowości Mchówek, dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powstał plac zabaw dla dzieci. Koszt inwestycji wyniósł 56 961,30 zł, natomiast wartość dofinansowania to 33 382,00 zł.

 

 

 

 

 

Rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej. Koszt tej inwestycji wyniósł 3 069 341,43zł przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 148 539,00 zł.

 

 

 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole od km 0+000 do km 1+805”. Na to zadanie Gmina Izbica Kujawska otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 834 679,00zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 305 007,56 zł.

 

 

„Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej”. Wykonawca zadania była firma Global Systems Marcin Balcerzak. Koszt robót budowlanych wyniósł 442000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości ponad 300 tyś. zł

 

 

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury”. Na inwestycję otrzymaliśmy środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 200 706,00 zł. W ramach projektu została utworzona przestrzeń publiczna, służąca integracji mieszkańców Izbicy Kujawskiej m.in. strefa wypoczynku, strefa rekreacji wyposażona w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia street workout, strefa gier plenerowych.

 

 

 

 

Zakończono inwestycję pn. „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” Koszt robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego wyniósł prawie 2 mln zł. Gmina Izbica Kujawska otrzymała na to zadanie dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 1,5 mln zł.

Na wyposażenie oraz funkcjonowanie żłobka do 31.12.2023 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość Projektu wynosi 760 tys. zł natomiast wysokość środków EFS to ponad 640 tys. zł. Celem Projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 24 osobom (24K) poprzez utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Izbica Kujawska.

 

 

19 listopada 2021 roku odebrana została inwestycja pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska. Koszt inwestycji wyniósł 239 tys. zł. Na to zadanie Gmina Izbica Kujawska otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości ponad 100 tys. zł

 

Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy – (Lubomin) dobiegła końca. Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Długość przebudowywanego odcinka to ponad 3,5 km.

 

 

W lipcu br. odebrana została „Przebudowa drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo – Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+626” , na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  176 597,00 zł  w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Koszt całej inwestycji wynosi 235 463,77 zł. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 626m.

 

 

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice- gr. Gminy – Osiecz Mały o długości 1061 m”. Koszt inwestycji to 365 802,12 zł. Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w wysokości 101 856,00 zł.

 

 

 

Inwestycja pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej” zakończyła się 29 listopada 2021 roku. Koszt zadania wyniósł ponad 2,7 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 1,9 mln zł. Wykonawcą była firma Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński.

 

 

 

 

  • „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – III edycja”
  • Koszt inwestycji wyniósł 1 630 943,56 zł. Na przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w wysokości 742 743,26 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji zostało wybudowanych 55 instalacji na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Izbica Kujawska oraz jedna przy DDP w Szczkowie.