• Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
   ul. Marszałka Piłsudskiego 32
   87-865 Izbica Kujawska
   tel. (054) 286 50 09
  •  adres e-mail – mgops@izbicakuj.pl                                                                                                                                                                                              http://www.mgopsizbica.naszops.pl/bip
  • Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej
   ul.Narutowicza 63
  • 87-865 Izbica Kujawska
   tel. (054) 286 51 93                                                                                                                                                                                                                            http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=345                                                                                                                                                                                    http://www.mgck-izbicakujawska.net.pl
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
   ul. Marszałka Piłsudskiego 32
  • 87-865 Izbica Kujawska
   tel. (054) 286 51 53                                                                                                                                                                                                                           http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=319
  • Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej
   ul. Narutowicza 63
   87-865 Izbica Kujawska
   tel. (0-54) 286 51 67                                                                                                                                                                                                                         http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=101
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
   ul. Tymieniecka 1
   87-865 Izbica Kujawska
   tel. (0-54) 286 50 36                                                                                                                                                                                                                   www: spizbicakuj.pl
  • http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=239
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej
   ul. Nowomiejska 3
   87-865 Izbica Kujawska
   tel. (0-54) 286 50 11
  • http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=141
  • Szkoła Podstawowa w Błennie
  • Błenna 2
  • 87-865 Izbica Kujawska
   tel. (0-54) 286 82 05
  • http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=284
  • Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej
   Narutowicza 63
   87-865 Izbica Kujawska
   tel. (0-54) 286 52 97
  • http://przedszkoleizbicakuj.przedszkolowo.pl
  • Centrum Usług Wspólnych
   ul.Marszałka Piłsudskiego 32,
   87-865 Izbica Kuj.
   tel. 54 2865009 w. 108 i 109                                                                                                                                                                                                          http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=354&a=100&b=0&sea=cuw
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
   ul. Narutowicza 16,
   87-865 Izbica Kuj.
   tel. 54- 2865030                                                                                                                                                                                                                                 http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=106
  • Samorządowy Żłobek w Izbicy Kujawskiej                                                                                                                                       Narutowicza 63
   87-865 Izbica Kujawska