RADA MIEJSKA – KADENCJA 2018-2023 – od dnia 09.02.2020 r.

 1. Drubkowska Iwona
 2. Głuszkowska Agnieszka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Głuszkowski Wojciech
 4. Kropidłowski Stanisław
 5. Kubiatowski Krzysztof
 6. Langa Maria Janina
 7. Łuczak Jan
 8. Matusiak Leszek
 9. Mleczko Lech Bogusław
 10. Nadolny Leszek Jan – Zastępca Przewodniczącego
 11. Orzechowski Marek
 12. Siwińska Barbara Janina
 13. Śledziński Marek Ignacy – Przewodniczący Rady Miejskiej
 14. Warda Zofia
 15. Żurańska Ludmiła                                                                                                 

DYŻURY RADY

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni pełnią dyżury w pokoju nr 2 (parter) w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej w następujących dniach:

wtorki od godz. 10:00 do godz. 12:00

czwartki od godz. 11:00 do godz. 12:00

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ – Kadencja 2018-2023

Komisja Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej

1. Kropidłowski Stanisław
2. Kubiatowski Krzysztof – Przewodniczący komisji
3. Matusiak Leszek
4. Orzechowski Marek – Zastępca przewodniczącego
5. Warda Zofia

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej

1. Głuszkowska Agnieszka – Zastępca przewodniczącego
2. Głuszkowski Wojciech
3. Langa Maria
4. Nadolny Leszek
5. Żurańska Ludmiła – Przewodniczący komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

1. Drubkowska Iwona – Zastępca przewodniczącego
2. Kropidłowski Stanisław
3. Mleczko Lech
4. Warda Zofia

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

1. Głuszkowski Wojciech
2. Kubiatowski Krzysztof
3. Langa Maria
4. Łuczak Jan – Przewodniczący komisji
5. Orzechowski MarekZastępca przewodniczącego

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH

Imienne wykazy głosowań radnych

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacje i zapytania radnych